Argonne

 


SCHETS

De bosrijke streek die de slagvelden van de Champagne en Verdun gescheiden houdt behoort tot de bloedigste van de Grote Oorlog. Hoewel de Amerikanen de streek beroemd maakten met hun offensief eind 1918, vochten Fransen en Duitsers hier verbeten slagen uit op de toppen van de Argonne-bossen, onder de grond, en rond Vauquois. Grofweg tussen Massiges en de Maas trokken uiteindelijk verse Amerikaanse troepen op om mythes als The lost Batallion en Sergeant York achter te laten.
 


Kerkvenster in Mangiennes


TOEN

De Argonne is historisch gezien een moeilijk doordringbare streek. De wegen zijn smal en kronkelig, uitgestrekte bossen maken verdediging goed mogelijk en het heuvelland lijkt veel op de Ardennen. Toch zijn vele veldslagen hier uitgevochten, m.n. in het noordelijke deel. 1870, 1914 en 1918 lopen hier dwars door elkaar en veel gedenktekens en zelfs historische routes zijn terug te vinden.

De Amerikanen namen de linie bij St. Mihiel over, veroverden de saillant en vergaten vervolgens door te steken. In oktober 1918 mochten ze het proberen via de ruïnes en granaattrechters van de Argonne, een moeizame strijd. Langzaam maar zeker kwam tempo in hert offensief en zagen de Duitsers in dat hun legers in Artois en België het risico liepen te worden afgesneden. In november was de oorlog voorbij.Opmars van het 369 US IR in de Argonne

De Regio werd wereldberoemd toen de schitterende kathedraal van Reims door de Duitse artillerie onder vuur werd genomen. Dit was na Leuven en de massamoorden van ’14 het zoveelste bewijs dat de Duitsers niets op hadden met cultuur en historie: het waren barbaren en dat lieten de geallieerde propagandamachines op alle mogelijke manieren weten.


Het imposante monument voor het 301 US IR bij Sivry-sur Meuse


Na 1916 en de allesvernietigende slagen aan de Somme en rond Verdun kwam ook het Argonne-front tot relatieve rust, terwijl de talloze zinloos gesneuvelde Fransen werden begraven en Joffre zijn wonden likte.

NU

De Argonnestreek is een prachtig wandelland. Hert groen is uitbundig, de Maas krult als een zilver lint door de regio en alles is nog in relatieve rust, alsof de tijd hier heeft stilgestaan. Elk seizoen heeft hier zijn charme, kleine familiehotels verheugen zich in frontbezoekers, wandelaars en fietsers. Zo dicht bij Nederland is het prachtig heuvelachtig.

 Amerikaanse postzegel voor sergeant Alvin York, wiens daden op zijn Amerikaans werden vereeuwigd.


De Grote Oorlog is overal, maar vooral ook verborgen in donkere bossen, stille ravijnen en langs zacht kabbelende beekjes. Bronnen, bunkers en stellingen liggen overwoekerd als stille getuigen van de moordpartijen op de hellingen van Massiges, la Haute Chavauchée, Vauquois en Montfaucon. 


Wervingsposter met Amerikaanse en Franse troepen, gadegeslagen door Lincoln

- V-

home